Po novom nás môžete kontaktovať telefonicky na 0220 924 544 35% zľava na KAŽDÝ druhý lacnejší kus s kódom: LELOSI35 🌸 LELOSI jarná inšpirácia: NAKUPUJTE TERAZ 🌸 DOPRAVA ZADARMO do 21. apríla Nakúpte za viac ako 100 eur a my vám pribalíme 🎁darček - uterák LELOSI!🎁

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) je informovať zákazníkov a návštevníkov (ďalej len fyzická osoba) webovej stránky LELOSI o účele, právnom základe a právach na spracúvanie osobných údajov.

UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Slovinsko (ďalej len: spoločnosť) je zástupcom medzinárodnej značky LELOSI, vlastníkom webovej stránky www.lelosi.sk a prevádzkovateľom osobných údajov.

Rešpektujeme vaše súkromie a vaše údaje budeme vždy starostlivo chrániť.

Vaše osobné údaje analyzujeme v súlade s európskou a národnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je v špecifických prípadoch nevyhnutné na splnenie zmluvného záväzku s fyzickou osobou.

OSOBNÉ ÚDAJE
Spoločnosť podľa účelov definovaných v týchto zásadách zhromažďuje nasledujúce údaje:
 • meno a priezvisko,
 • adresa pre dodanie/faktúru,
 • názov spoločnosti (ak je fyzická osoba právnickou osobou),
 • daňové číslo právnickej osoby,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo.
Jedným zo spôsobov, ako spoločnosť zhromažďuje vaše osobné údaje, je používanie súborov cookies. Viac o súboroch cookies si môžete prečítať tu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNYCH ÚDAJOV
Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu jednotlivca, zákona, zmluvy, alebo oprávneného záujmu.

Spoločnosť nepostúpi vaše osobné údaje žiadnym neoprávneným tretím stranám.

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť môže získané osobné údaje použiť na účely získavania vzoriek, zisťovania a štatistického spracovania údajov, na určenie využitia služieb, na prieskum trhu, na informovanie o našich ponukách, nových produktoch, špeciálnych akciách a zasielania newsletterov.

UCHOVÁVANIE A VYMAZÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na realizáciu účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené a ďalej spracúvané.
Spoločnosť uchováva údaje, ktoré spracúva na zákonnom a zmluvnom základe po dobu stanovenú zákonom.
Spoločnosť uchováva údaje, ktoré sa spracúvajú na základe osobného súhlasu, až do odvolania tohto súhlasu zo strany užívateľa.

ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť môže niektorými úlohami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov poveriť iných zmluvných spracovateľov.
Zmluvnými spracovateľmi, ktorým spoločnosť odovzdáva osobné údaje, sú:
 • Útvar pre účtovníctvo
 • poskytovatelia spracovania a analýzy údajov,
 • poskytovatelia platobných systémov (ako PayU, Klarna, Stripe atď.),
 • poskytovatelia riešení pre online reklamu (ako Google, Facebook, Instagram, Klaviyo, Mailchimp),
 • doručovacie služby.
Spoločnosť uchováva osobné údaje na serveroch zmluvných spracovateľov v tretích krajinách (USA a Kanada).

PRÁVA OSOBY TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Fyzická osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať voči spracúvaniu údajov a právo na prenosnosť údajov. Svoju požiadavku môžete poslať na info@lelosi.sk.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, pričom odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na tomto súhlase v období pred jeho odvolaním.

Ak máte pocit, že boli porušené vaše práva, mali by ste sa obrátiť na miestny úrad pre ochranu údajov.

Fyzická osoba je tiež zodpovedná za ochranu svojich osobných údajov, t.j. používaním vhodnej softvérovej ochrany (antivírusu) na svojom zariadení.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@lelosi.sk, alebo nám pošlite svoje otázky na adresu UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Slovinsko.

ZVEREJŇOVANIE ZMIEN
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené, upravené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia alebo upozornenia. Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke.