Po novom nás môžete kontaktovať telefonicky na 0220 924 544 35% zľava na KAŽDÝ druhý lacnejší kus s kódom: LELOSI35 🌸 LELOSI jarná inšpirácia: NAKUPUJTE TERAZ 🌸 DOPRAVA ZADARMO do 21. apríla Nakúpte za viac ako 100 eur a my vám pribalíme 🎁darček - uterák LELOSI!🎁

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné prevádzkové podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.lelosi.sk vychádzajú z ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa (ZVPot-1) a z odporúčaní Obchodnej a priemyselnej komory, ako aj z medzinárodných kódexov internetového obchodu.

Poskytovateľom webovej stránky je UVECTO, d.o.o., Kamnik (ďalej len: „Poskytovateľ“).

Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti kupujúcich a návštevníkov webovej stránky www.lelosi.sk (ďalej len: „Užívateľ“) pri objednávaní produktov dostupných na webovej stránke www.lelosi.sk, ako aj obchodný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom.
Celý obsah webovej stránky, bez ohľadu na formát (text, obrázky, filmy, zvuky atď.), je chránený autorským právom. Obsah webovej stránky sa nesmie používať na iný účel, ako je prezeranie webovej stránky, uskutočňovanie nákupov a komunikácia s užívateľom, pokiaľ poskytovateľ vopred výslovne písomne nepovolí inak. V prípade akéhokoľvek zneužitia alebo neoprávneného použitia jednotlivého obsahu bude poskytovateľ chrániť svoje záujmy prostredníctvom právnych prostriedkov.
Využitím služieb na www.lelosi.sk užívateľ prijíma a súhlasí so všetkými ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že nesúhlasíte s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vyzývame vás, aby ste okamžite prestali využívať prístup na webovú stránku.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré používajú pojem „spotrebiteľ“, sa vzťahujú len na užívateľov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi, ako je definované platným právom upravujúcim ochranu spotrebiteľa.


Právo duševného vlastníctva

Ochranná známka „LELOSI“ je registrovaná ochranná známka vo vlastníctve poskytovateľa. Poskytovateľ má výhradné právo používať ochrannú známku „LELOSI“ a akékoľvek iné ochranné známky uvedené na webovej stránke. Obsah obsiahnutý na webovej stránke – bez ohľadu na jeho formu – je chránený autorským právom. Akékoľvek kopírovanie, reprodukcia alebo akékoľvek iné použitie obsahu na webových stránkach alebo ich časti je zakázané. V prípade zneužitia ochranných známok alebo autorských práv bude užívateľ trestne a materiálne zodpovedný.


Internetový obchod

Užívateľ môže nakupovať prostredníctvom webovej stránky, ktorá je prístupná prostredníctvom odkazu www.lelosi.sk.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a spolu s objednávkou tvoria súčasť kúpnej zmluvy. V prípade kúpy sa tieto Všeobecné obchodné podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody medzi užívateľom a poskytovateľom.
Registráciou na webovej stránke alebo zadaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu užívateľ potvrdzuje, že týmto všeobecným obchodným podmienkam rozumie a prijíma ich. Užívateľ sa nemusí registrovať na nákup v internetovom obchode, ale musí akceptovať všeobecné obchodné podmienky.
Poskytovateľ sa vynasnaží poskytnúť presné informácie, ktoré možno nájsť v internetovom obchode (popisy produktov, fotografie, inštrukcie atď.), ale akceptujeme, že v ojedinelých prípadoch môžu nastať chyby, ktoré poskytovateľ opraví čo najskôr. Poskytujeme webové zobrazenie skutočných zásob konkrétneho produktu. Ak je jedna alebo viac veľkostí konkrétneho produktu momentálne vypredaná, táto veľkosť sa prečiarkne. Keď je veľkosť opäť k dispozícii, štítok s veľkosťou je opäť viditeľný.


Ceny a dane

Všetky ceny sú uvedené v EUR a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (20% DPH). Ceny nezahŕňajú doručenie ani poštovné. Tie sú uvedené v konečnej hodnote objednávky pred jej elektronickým potvrdením.

Obchod ponúka nasledujúce spôsoby platby:

  • dobierka,
  • kreditná karta,
  • darčeková karta od spoločnosti Uvecto d.o.o.

Platba prostredníctvom nášho platobného systému je bezpečná, pretože spĺňa bezpečnostné štandardy s certifikátom SSL.
Všetky produkty sú originálne.

Všetky propagačné ponuky sú platné do konca akcie alebo do vypredania zásob.

V prípade zmeny cien alebo popisov produktov bude predávajúci informovať všetkých kupujúcich, ktorí sú v procese zadávania objednávky.


Storno objednávky

Keď užívateľ zadá objednávku, dostane e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Užívateľ má právo zrušiť objednávku pred prijatím e-mailového oznámenia od poskytovateľa, že zásielka bude odovzdaná dopravcovi. Neskôr nie je možné zrušiť objednávku.

Zmluva alebo objednávka sa zasiela na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim pri zadávaní objednávky.

Internetový obchod poskytuje technické prostriedky na identifikáciu a opravu chýb pred zadaním objednávky upozornením kupujúceho, ak nevyplnil všetky požadované polia. Pred dokončením objednávky je kupujúcemu k dispozícii zhrnutie na kontrolu a úpravu zadaných údajov. V prípade nesprávneho zadania údajov môže kupujúci chyby v nákupe opraviť.

Ak chcete zrušiť svoju objednávku pred jej odoslaním, musíte nám to oznámiť e-mailom na adresu info@lelosi.sk. Žiadosť o storno musí obsahovať meno a priezvisko užívateľa a číslo objednávky.


Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Podľa ustanovení ZVPot-1 môžu spotrebitelia odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez toho, aby museli uviesť dôvod svojho rozhodnutia.

Ak spotrebiteľ tovar už prevzal a odstúpi od zmluvy, vráti ho spoločnosti alebo osobe poverenej spoločnosťou na prevzatie tovaru ihneď alebo najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť všetky platby prijaté a účtované spotrebiteľovi v čase uzavretia zmluvy (zadania objednávky) do 14 dní od prevzatia tovaru. Prijaté platby, ktoré je poskytovateľ z tohto dôvodu povinný uhradiť, poskytovateľ neuhradí v hotovosti.

V prípade vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanoveniami ZVPot-1 znáša užívateľ len náklady na vrátenie tovaru.

Bez ohľadu na ustanovenie ZVPot-1, ktoré stanovuje 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru, UVECTO d.o.o. ako poskytovateľ umožňuje svojim kupujúcim – spotrebiteľom uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní bez uvedenia dôvodu svojho rozhodnutia. V tejto lehote musí kupujúci oznámiť poskytovateľovi odstúpenie od zmluvy a svoj úmysel vrátiť peniaze. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovar a služby na účely mimo svojej profesionálnej alebo zárobkovej činnosti. Možnosť odstúpenia od zmluvy podľa ZVPot-1 sa preto nevzťahuje na právnické osoby.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženú hodnotu tovaru, ak je znížená hodnota výsledkom konania, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Zodpovednosť spotrebiteľa za zníženie hodnoty tovaru môže byť až do výšky plnej bežnej maloobchodnej ceny tovaru v deň nákupu. Vzhľadom na vyššie uvedenú zodpovednosť za zníženie hodnoty preto poskytovateľ odporúča, aby spotrebiteľ vrátil tovar, pre ktorý odstupuje od zmluvy, nepoškodený, nepoužitý, ako aj v rovnakom množstve, pokiaľ nedôjde k zničeniu, poškodeniu, strate alebo zníženiu množstva tovaru, a to všetko bez zavinenia zo strany spotrebiteľa. V prípade, že poskytovateľ zistí, že vrátený tovar je poškodený alebo že vrátené množstvo nezodpovedá, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru za predpokladu, že zníženie hodnoty je výsledkom úkonov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku úkonov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený skontrolovať a otestovať výrobky v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie skutočného stavu, t. j. skontrolovať tovar s náležitou starostlivosťou a rovnakým spôsobom, ako by to bežne mohol urobiť v obchode. Poskytovateľ odporúča, aby spotrebiteľ opatrne otvoril obal, zachoval ho neporušený a ponechal etikety na výrobku dovtedy, kým si nebude istý, že je výrobok vhodný. Keďže ide o odevy, poskytovateľ navrhuje, aby spotrebiteľ skontroloval správnu veľkosť tým, že si odev vyskúša cez iný odev a nie na holej pokožke, a poskytovateľ tiež odporúča, aby dal spotrebiteľ pozor na stopy make-upu a púdru.
Poskytovateľ nemôže zbaviť spotrebiteľa práva na odstúpenie od zmluvy a tým na vrátenie kúpnej ceny len na základe zníženia hodnoty tovaru v dôsledku konania spotrebiteľa.

V prípade čiastočného odstúpenia a vrátenia jednotlivých produktov sa pri vrátení zohľadnia všetky propagačné zľavy, ktoré boli nastavené ako zľava na jednotlivý produkt v nákupnom košíku (napr. akcia 3 za 2, zľava na tretí produkt v košíku atď.), a to rovnomerným prerozdelením sumy naakumulovanej zľavy na všetky produkty v košíku. Spotrebiteľ má preto nárok na vrátenie peňazí vo výške hodnoty vráteného produktu s prihliadnutím na takto vypočítanú zľavu na všetky produkty v nákupnom košíku.

Žiadosti o ďalšie informácie môžete posielať na adresu info@lelosi.sk alebo na nižšie uvedenú adresu. Ak sa produkt nehodí, pošlite ho na nižšie uvedenú adresu pre vrátenie. Pred vrátením produktu vyplňte na stránke formulár nižšie Vrátenie tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ len za náklady spojené s vrátením tovaru, ktoré sú účtované podľa cenníka doručovacej služby a závisia od druhu a veľkosti zásielky. Spotrebiteľ nemôže požadovať náhradu dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli, ak sa výslovne rozhodol pre iný typ zásielky, ako je nákladovo najefektívnejšia štandardná zásielka ponúkaná predávajúcim. Ak ste už zaplatili za tovar, ktorý ste si objednali, vrátime vám všetky platby, ktoré ste vykonali za objednávku, najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení – vyplneného formulára – a po prijatí vráteného tovaru.

Ak spotrebiteľ manipuloval s tovarom alebo skontroloval tovar spôsobom, ktorý nie je potrebný na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru, môže to znížiť jeho hodnotu a následne ovplyvniť výšku vrátenia peňazí. Ak tovar vrátite, vrátime vám kúpnu cenu na váš bankový účet alebo na účet, ktorý ste použili pri nákupe.

Ak má vec vadu materiálu, kupujúci to musí oznámiť poskytovateľovi do dvoch mesiacov alebo v inej lehote stanovenej zákonom, pričom vadu podrobnejšie popíše a poskytne poskytovateľovi možnosť skontrolovať ju.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady výrobku, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od dodania výrobku.

Ak ste poskytli nesprávny bankový účet, budeme vám účtovať dodatočné pracovné zaťaženie na vyriešenie prípadu s bankou a nesprávnym príjemcom vo výške skutočných nákladov, ktoré vznikli.

Pri vrátení produktov zaplatených kreditnou kartou vrátime kúpnu cenu vráteného produktu na kreditnú kartu. V prípade vrátenia produktov zaplatených na dobierku alebo bankovým prevodom vám vrátime kúpnu cenu na váš bankový účet.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a bezvýhradne ich v plnom rozsahu prijíma. Toto je záväzok prevziať objednaný balík a zaplatiť zaň. V prípade, že kupujúci balík neprevezme, kupujúci spôsobí našej spoločnosti ako poskytovateľovi zbytočné náklady (balenie – obal, doprava – poštovné, pracovný čas), za ktoré môže naša spoločnosť ako poskytovateľ účtovať kupujúcemu alebo zákazníkovi zbytočné náklady navyše. Samozrejme, snažíme sa nájsť priateľské riešenie.
Orientačné náklady poskytovateľa sú:

  • prvá pracovná hodina: 12,00 €,
  • dvojnásobok skutočných nákladov vynaložených na doručenie balíka, ktoré závisia od typu doručovacej služby (DPD, GLS, iná doručovacia služba) a môžu sa navzájom líšiť (tieto náklady uhrádzame aj pri vrátenom balíku),
  • balenie 1,00 €.

Riešenie akýchkoľvek požiadaviek:

Ak máte akékoľvek problémy, kontaktujte nás na čísle 0220 924 544. Kupujúci môže podať reklamáciu e-mailom na adresu info@lelosi.sk. Reklamačný postup je dôverný.

V prípade akýchkoľvek nesúladov sa budeme zaoberať akýmikoľvek požiadavkami, ktoré môžete mať v súlade s ustanoveniami ZVPot-1. Ak zistíte možný nesúlad, váš nárok vyriešime v primeranej lehote od okamihu, keď nám oznámite možný nesúlad, ktorý sa budeme snažiť vyriešiť do maximálne 30 dní. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie do piatich pracovných dní a informuje kupujúceho o priebehu konania do ďalších ôsmich pracovných dní. Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby prípadné spory vyriešil zmierom. Ak sa nedosiahne zmierlivé urovnanie sporu, súd v Ľubľane má právomoc urovnať všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim.

Na všetky vzťahy, práva a povinnosti neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane vzťahujú ustanovenia Kódexu povinností, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalších príslušných právnych predpisov Slovinskej republiky.

Adresa sídla:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovinsko

Adresa spoločnosti na vrátenie zásielky:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovinsko


Záruka

Poskytovateľ neposkytuje žiadnu dodatočnú záruku na bezproblémovú prevádzku svojich výrobkov. Ak sa na výrobok vzťahuje záruka, obmedzuje sa na záruku stanovenú v zákone o ochrane spotrebiteľa platnom v tom čase, pokiaľ záručná dokumentácia neustanovuje inak.

Obmedzenie prístupu do internetového obchodu alebo používania konkrétnych služieb.

V prípade, že poskytovateľ zistí, že užívateľ zneužíva služby ponúkané poskytovateľom (vrátane, ale nie výlučne: objednávanie viacerých zásielok online a iba vyzdvihnutie jednej zásielky, opakované nevyzdvihnutie balíka užívateľom, opakované objednávanie produktov užívateľom za sebou a ich neskoršie vrátenie bez riadnej argumentácie a pod.), poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo odmietnuť prístup k službám takémuto užívateľovi.

Celkový počet produktov, ktoré môže používateľ zakúpiť v internetovom obchode, je obmedzený na 30. V prípade väčších objednávok kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.


Vylúčenie zodpovednosti

Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti a správnosti obsahu zverejneného na Webovej stránke, pričom akceptuje, že v niektorých prípadoch môže dôjsť k chybám v jednotlivých záznamoch.
Užívateľ musí pred vstupom do internetového obchodu zabezpečiť, aby bol jeho hardvér a softvér riadne chránený.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zakázať alebo zabrániť prístupu na webovú stránku z dôvodu technických alebo iných problémov a údržby vrátane zakázania alebo bránenia v používaní internetového obchodu. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť užívateľovi akúkoľvek stratu, škodu alebo náklady, ktoré užívateľovi vzniknú v dôsledku ukončenia Internetového obchodu.


Rozhodné právo

Tieto zmluvné podmienky sa riadia slovinským právom. Príslušným súdom v prípade sporov vyplývajúcich z tejto dohody sú súdy v Slovinsku. Poskytovateľ neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako príslušného podľa zákona na riešenie spotrebiteľského sporu podaného spotrebiteľom podľa zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Neplatnosť akejkoľvek všeobecnej podmienky nezbavuje platnosti ostatné podmienky. V rámci ZISRPS môže kupujúci iniciovať mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom Európskej platformy pre riešenie sporov online (ODR), ktorá je prístupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť: 21. 8. 2023

V Kamniku, 21. 8. 2023
Uvecto d.o.o.